Firma

DYSPERSJA specjalizuje się w badaniach społecznych i ewaluacyjnych. Zespół DYSPERSJI składa się z badaczy i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.
"Dyspersja" w statystyce oznacza zróżnicowanie wartości zmiennej. W optyce skutkiem dyspersji jest rozszczepienie światła. Uwzględniając złożoność rzeczywistości społecznej, przedstawiamy pełnobarwny obraz zjawisk, które Państwa interesują.

Misja

Misją DYSPERSJI jest odkrywanie rozwiązań.

Poznajemy prawdziwy stan rzeczy dzięki dociekliwym poszukiwaniom. Unikamy rutyny. Doświadczenie służy nam jako dogodny punkt wyjścia, a nie jako zasób gotowych rozwiązań.

Zdobywana przez nas wiedza ma zastosowanie praktyczne. Na podstawie uzyskanych wyników proponujemy rozwiązania pozwalające na osiąganie celów, do których dążą nasi Klienci.

Opowiadamy się za racjonalnością rozumianą jako podejmowanie decyzji na podstawie interpretacji faktów i rozważania argumentów. Tym samym jesteśmy przeciwnikami arbitralności, prowadzącej do narzucania rozwiązań bez liczenia się z realiami.

Specjalizacja

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami i zainteresowaniami Zespołu DYSPERSJI, do naszych głównych specjalizacji należą badania dotyczące:

Zdobywając nowe doświadczenia, sukcesywnie rozszerzamy zakres specjalizacji DYSPERSJI.

Klienci

Członkowie zespołu DYSPERSJI kierowali z powodzeniem badaniami zamówionymi przez:

misja specjalizacja publikacje

© Copyright 2009-2011, Dyspersja