Nasz zespół

Zespół DYSPERSJI składa się z ekspertów i badaczy z wieloletnim doświadczeniem. Kompetencje Zespołu odpowiadają poszczególnym obszarom specjalizacji DYSPERSJI i zapewniają umiejętne stosowanie szerokiego wachlarza technik badawczych, z zakresu metod ilościowych, jakościowych oraz analizy danych zastanych. W miarę potrzeb związanych z konkretnymi projektami badawczymi, w prace włączani są dodatkowi eksperci z odpowiednich dziedzin.

Wcześniejsze badania

Zapraszamy także do zapoznania się z niektórymi efektami naszych prac, wykonanych przed założeniem DYSPERSJI. Polecamy:

Doświadczenie

Pod marką DYSPERSJI przeprowadziliśmy dotychczas następujące badania dla instytucji publicznych:


Pracując w Agencji Badań Rynku "Opinia" lub indywidualnie, członkowie obecnego Zespołu DYSPERSJI kierowali z powodzeniem badaniami dla następujących Klientów:

Na Państwa życzenie chętnie przedstawimy komplet referencji od naszych dotychczasowych Klientów.

© Copyright 2009-2011 Dyspersja