Nasz zespół

Zespół DYSPERSJI składa się z ekspertów i badaczy z wieloletnim doświadczeniem. Kompetencje Zespołu odpowiadają poszczególnym obszarom specjalizacji DYSPERSJI i zapewniają umiejętne stosowanie szerokiego wachlarza technik badawczych, z zakresu metod ilościowych, jakościowych oraz analizy danych zastanych. W miarę potrzeb związanych z konkretnymi projektami badawczymi, w prace włączani są dodatkowi eksperci z odpowiednich dziedzin.

Oferty pracy

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w DYSPERSJI.

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem CV, prosimy o jego przesłanie (wraz z adnotacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) na adres biuro@dyspersja.com.

© Copyright 2009-2011 Dyspersja