Przejdź do treści

Prowadzimy badania społeczne i ewaluacyjne

Proponujemy rozwiązania
oparte na wiedzy

przewiń w dół

Firma

DYSPERSJA specjalizuje się w badaniach społecznych i ewaluacyjnych

W oparciu o zdobytą wiedzę formułujemy rekomendacje dotyczące polityk publicznych. Przygotowujemy również programy służące realizacji celów naszych Klientów.

Zespół DYSPERSJI składa się z badaczy i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Termin „dyspersja” w statystyce oznacza zróżnicowanie wartości zmiennej. W optyce skutkiem dyspersji jest rozszczepienie światła. Uwzględniając złożoność rzeczywistości społecznej, przedstawiamy pełnobarwny obraz zjawisk, które Państwa interesują.

Udaje nam się to od 2009 roku.

Misja

Misją DYSPERSJI jest zdobywanie wiedzy użytecznej społecznie

Poznajemy prawdziwy stan rzeczy dzięki dociekliwym poszukiwaniom. Unikamy rutyny. Doświadczenie służy nam jako dogodny punkt wyjścia, a nie jako zasób gotowych rozwiązań.

Zdobywana przez nas wiedza ma zastosowanie praktyczne. Na podstawie uzyskanych wyników proponujemy jak osiągać cele, do których dążą nasi Klienci.

Wierzymy w uczenie się. Wspieramy naszych Klientów w wyciąganiu wniosków z dotychczasowych doświadczeń oraz poszerzamy własną wiedzę i zakres umiejętności.

Jesteśmy zwolennikami racjonalności, rozumianej jako podejmowanie decyzji na podstawie interpretacji faktów i rozważania argumentów.