Przejdź do treści

Specjalizacja

Specjalizacje DYSPERSJI wynikają z doświadczeń i zainteresowań naszego Zespołu

Do głównych specjalizacji DYSPERSJI należą badania dotyczące:
 • rozwoju miast
 • edukacji i nauki
 • rynku pracy
 • innowacyjności gospodarki
 • integracji społecznej
 • wsparcia osób w sytuacjach kryzysowych
 • uczestnictwa w kulturze
 • dialogu obywatelskiego.

Zdobywając nowe doświadczenia, sukcesywnie rozszerzamy zakres specjalizacji DYSPERSJI.

Klienci i zasięg

Dla większości Klientów mieliśmy przyjemność pracować więcej niż jednokrotnie

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do instytucji administracji publicznej, instytutów naukowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz firm odpowiedzialnych społecznie. Najczęściej prowadzimy badania o zasięgu regionalnym (wojewódzkim), ale również badania ogólnopolskie i międzynarodowe, a także dotyczące jednego miasta lub instytucji.

Metody badawcze

Odpowiednie metody dobieramy z szerokiego wachlarza

Pozyskujemy dane zastane i zbieramy dane pierwotne. Umiejętnie stosujemy metody ilościowe oraz jakościowe, obserwację jawną lub prowadzoną incognito, a także badania doświadczeń użytkowników (UX).

Wykorzystujemy między innymi:

 • badania ankietowe – prowadzone przez telefon, internet i bezpośrednio
 • wywiady jakościowe – indywidualne i grupowe
 • analizę dyskursu
 • badania etnograficzne
 • badania Tajemniczy Klient
 • panele ekspertów
 • analizę danych zastanych.

Raporty i programy

Możesz przeczytać niektóre sporządzone przez nas raporty i programy

Zapraszamy do zapoznania się z publicznie dostępnymi raportami z badań przeprowadzonych przez DYSPERSJĘ oraz z przygotowanymi przez nas programami.