Przejdź do treści
Autorzy

Anna Chrościcka

Avatar photo
Założyła DYSPERSJĘ w 2009 roku. Wcześniej przez kilka lat kierowała, utworzonym z jej inicjatywy, działem badań społecznych w innej agencji badawczej. Prowadzenie DYSPERSJI łączy z bezpośrednim zaangażowaniem w prace badawcze. Znajduje czas na przekazywanie swoich doświadczeń pracownikom, ale także na uczenie się od nich. Lubi zarówno pracę z ludźmi, jak i z danymi. Jest przekonana, że prowadzenie sensownych badań wymaga zadbania o każdy element procesu badawczego. Bierze udział głównie w badaniach dotyczących rozwoju miast, edukacji, kultury, wykluczenia społecznego, rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorstw. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Tomasz Płachecki

Avatar photo
Jako badacz społeczny pracuje od 2005 roku - kolejno: w firmach badawczych, urzędzie miasta oraz instytucie naukowym. Najdłużej współpracuje z DYSPERSJĄ: od momentu jej powstania. Kierował kilkudziesięcioma diagnozami i ewaluacjami, głównie na zamówienie administracji publicznej oraz instytucji kultury. Jest współautorem szeregu raportów i publikacji, które w większości dotyczą rozwoju miast, wykluczenia społecznego, rynku pracy, edukacji oraz uczestnictwa w kulturze. Ma także doświadczenie, choć mniejsze niż w badaniach, w programowaniu polityk publicznych. W badaniach lubi zwłaszcza pracę koncepcyjną i okazje, jakie stwarzają do poznawania ludzi spoza jego codziennego otoczenia. Prowadził zajęcia z teorii socjologicznych w Instytucie Socjologii UW oraz z metod badawczych w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Sam jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN.

Jan Cieplak

Avatar photo
Współpracuje, doskonali się i przyjaźni z DYSPERSJĄ od 2018 roku. Tutaj w praktyce poznał wartość rzetelnie realizowanych badań, bez których nie wyobraża sobie dziś dobrze zaprojektowanej polityki publicznej. Szczególnie ceni pracę na rzecz wzmacniania słabszych i wspierania ich otoczenia, a także budowania konkurencyjności miast, wsi i regionów jako miejsc dobrych do życia. W ostatnich latach brał udział w kilkudziesięciu procesach opracowania strategii rozwoju gmin i powiatów. Zebrane doświadczenia przekuwa w nowe rozwiązania we współpracy z samorządami, przy planowaniu rewitalizacji i nie tylko. Kształcił się w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Warszawskim i McGill University w Montrealu.