Przejdź do treści
Autorzy

Jan Cieplak

Avatar photo
Współpracuje, doskonali się i przyjaźni z DYSPERSJĄ od 2018 roku. Tutaj w praktyce poznał wartość rzetelnie realizowanych badań, bez których nie wyobraża sobie dziś dobrze zaprojektowanej polityki publicznej. Szczególnie ceni pracę na rzecz wzmacniania słabszych i wspierania ich otoczenia, a także budowania konkurencyjności miast, wsi i regionów jako miejsc dobrych do życia. W ostatnich latach brał udział w kilkudziesięciu procesach opracowania strategii rozwoju gmin i powiatów. Zebrane doświadczenia przekuwa w nowe rozwiązania we współpracy z samorządami, przy planowaniu rewitalizacji i nie tylko. Kształcił się w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Warszawskim i McGill University w Montrealu.