Przejdź do treści
Autorzy

Tomasz Płachecki

Avatar photo
Jako badacz społeczny pracuje od 2005 roku - kolejno: w firmach badawczych, urzędzie miasta oraz instytucie naukowym. Najdłużej współpracuje z DYSPERSJĄ: od momentu jej powstania. Kierował kilkudziesięcioma diagnozami i ewaluacjami, głównie na zamówienie administracji publicznej oraz instytucji kultury. Jest współautorem szeregu raportów i publikacji, które w większości dotyczą rozwoju miast, wykluczenia społecznego, rynku pracy, edukacji oraz uczestnictwa w kulturze. Ma także doświadczenie, choć mniejsze niż w badaniach, w programowaniu polityk publicznych. W badaniach lubi zwłaszcza pracę koncepcyjną i okazje, jakie stwarzają do poznawania ludzi spoza jego codziennego otoczenia. Prowadził zajęcia z teorii socjologicznych w Instytucie Socjologii UW oraz z metod badawczych w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Sam jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN.